Cysylltu
Cysylltwch a ni

English / Cymraeg

Cysylltwch a ni

Ar Gyfer Cyngor Defnyddwyr

Os oes gennych gwyn am nwyddau neu wasanaethau, cysylltwch a Cyngor ar Bopeth am wybodaeth a chyngor:

Ymweld a gwefan Cyngor ar Bopeth

Gallwch alw llinell defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 04 05 06 neu gallwch siarad a chynghorwr cymraeg ar 03454 04 05 05.

Noder os gwelwch yn dda: Ni all Safonau Masnach Cenedlaethol roi cymorth i aelodau’r cyhoedd ar gwynion penodol neu gyngor ar nwyddau a gwasanaethau.

I ddarganfod eich Swyddfa Safonau Masnach lleol

Os ydych yn fusnes sy’n edrych am gyngor yna cysylltwch a’ch gwasanaeth Safonau Masnach lleol. Gallwch roi eich côd post ar wefan Sefydliad Siartedig Safonau Masnach i ddarganfod eich swyddfa Safonau Masnach agosaf.

Cychwyn

Ar gyfer ymholiadau cysylltiadau cyhoeddus

Cysylltwch a’r Tim Cysylltiadau Safonau Masnach Cenedlaethol ar 020 7025 7570 neu ebostiwch nationaltradingstandards@grayling.com

Ar gyfer ymholiadau Safonau Masnach

Os ydych yn ymarferydd Safonau Masnach, ymwelwch a gwefan ACTSO am wybodaeth pellach.

Ymweld a gwefan ACTSO

Am unrhyw ymholiadau pellach

Ffoniwch 0345 608 9515, neu ebostiwch nationaltradingstandards@actso.org.uk neu ysgrifennwch at National Trading Standards,1 Sylvan Court, Sylvan Way, Southfields Business Park, Basildon, Essex SS15 6TH

Protecting Consumers & Safeguarding Businesses

The National Trading Standards Work Areas

National Trading Standards has teams overseeing a range of issues, from copycat websites to doorstep crime.

Work Areas

Latest Headlines

Scam and nuisance phone calls return to pre-COVID-19 levels

4th February 2021

Public urged to help combat scam mail

3rd December 2020